Døgnbehandling har til formål at tilbyde dig en særlig intensiv behandlingsindsats over en tidsafgrænset periode, hvor du har ophold på en behandlingsinstitution.

Døgnbehandling er en alternativ mulighed, som vi tilbyder i særlige tilfælde. Det kan være du har prøvet ambulant behandling uden effekt, eller at vi vurderer, at døgnbehandling vil være det bedste i din situation.

At være i døgnbehandling er krævende og det er vigtigt, at du er motiveret og parat til at arbejde intensivt med dig selv.

Såfremt du vælger at tage i døgnbehandling uden forudgående bevilling fra Viborg Kommune, hæfter du selv økonomisk for opholdet.