Efter råd og vejledningssamtalen, vil du blive tilbudt et individuel samtaleforløb hos en stofkonsulent 2-4 gange om måneden. Her vil vi høre mere om din situation, dine stofvaner samt dit ønske om forandring. Samtalerne tager afsæt i din livshistorie og dine personlige mål for behandling, som danner grundlag for det fremadrettede behandlingsforløb.

Formålet er at støtte dig i at skabe en forandring i forhold til stoffernes indflydelse på dit liv. Du kan opnå indsigt i din egen afhængighedsadfærd og forståelse for de konsekvenser, stofindtaget har haft for dig gennem livet. Samtidig kan du gennem behandlingen lære at finde alternative måder at håndtere dit liv på uden brug af stoffer.  

Efter samtaleforløbet, kan du få tilbudt efterbehandlingssamtaler som opfølgning på de forandringer, der er sket gennem den hidtidige behandling. Endvidere støttes du i forhold til nye mål og til at holde fast i ny indsigt, vaner og rutiner.

Et samlet behandlingsforløb kan være op til 12 måneders varighed.