Døgnbehandling har til formål at tilbyde dig en særlig intensiv behandlingsindsats over en tidsafgrænset periode, hvor du har ophold på en behandlingsinstitution.

Døgnbehandling er en alternativ mulighed, som du kan visiteres til i særlige tilfælde. Det kan være du har prøvet ambulant behandling uden effekt, eller at vi vurderer, at døgnbehandling vil være det bedste i din situation.

At være i døgnbehandling er krævende og det er vigtigt, at du er motiveret og parat til at arbejde intensivt med dig selv.

Såfremt du vælger at tage i døgnbehandling uden forudgående bevilling fra Viborg Kommune, hæfter du selv økonomisk for opholdet.