Døgnbehandling har til formål at tilbyde dig en særlig intensiv behandlingsindsats over en tidsafgrænset periode, hvor du har ophold på en behandlingsinstitution.

Døgnbehandling er den mest indgribende foranstaltning og forudsætter, at alle  ambulante behandlingsmuligheder er udtømte.    

Såfremt du vælger at tage i døgnbehandling uden forudgående bevilling fra Viborg Kommune, hæfter du selv økonomisk for opholdet.