Kapacitet

På grund af vores lægefaglige kapacitet har vi på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at indskrive borgere fra andre kommuner i substitutionsbehandling.