Bruger-pårørende

Familie

Alkoholproblemer berører hele familien og kan udmønte sig i konflikter, bekymringer, skamfølelse og social isolation.

Det kan være svært for en pårørende at finde ud af, hvordan afhængighedsproblematikken bedst håndteres, og konflikter i parforholdet eller i familielivet kan være med til at forstærke alkoholproblemerne.

På den måde kan der opstå en "ond cirkel", hvor rusmiddelproblemer og familiekonflikter gensidigt forværrer hinanden.

Du har derfor som pårørende mulighed for:

Rådgivning for unge mellem 14 og 35 år.

Den landsdækkende rådgivning TUBA - Terapi og rådgivning for Unge, der er Børn af alkohol eller stofmisbrugere - har åbnet en afdeling i Viborg Kommune.

Rådgivningen holder til i Sct. Mathias Gade 38, 3. sal, 8800 Viborg. Her er det muligt at få anonym, professionel hjælp, hvis man har problemer på grund af en opvækst i en familie med alkohol eller stofmisbrugsproblemer.

TUBA kan kontaktes på mail viborg@tuba.dk 

Telefon: 30 94 41 86

Se mere: TUBA.dk

Børnegrupper

Børnegruppen er et tilbud gennem Familiecenter Viborg til børn, der i kortere eller længere perioder af deres liv, har levet sammen med en forældre, der har eller har haft et alkoholproblem. Grupperne er for børn og unge i alderen 10 - 14 år og 15 - 17 år.

Alkoholbehandlingen kan visitere til tilbuddet med samtykke fra forældre.

Link til: Familiecenter Viborg

 
Sidst opdateret: 18.10.2018