Aktivitetstilbud

Billard

Dagtilbud

Det er et åbent tilbud for dig, som er tilknyttet substitutionsbehandling på Rusmiddelcenter Viborg.

Visitation foretages af personale i Dagtilbuddet, bestående af 2 pædagoger og 1 studerende.

Formålet med Dagtilbuddet er at skabe livskvalitet for den enkelte, gennem socialt samvær, motiverende samtaler, aktiviteter i og ude af huset.

Der er kreative beskæftigelsesmuligheder gennem tilrettelagte aktiviteter i Dagtilbuddets værksteder via personale eller på eget initiativ, og der er muligheder for fysiske aktiviteter ude af huset.

Dagtilbuddet er et gratis tilbud.

Sidst opdateret: 29.05.2015