Hepatitisvejledning

Rusmiddelcenter Viborg tilbyder undervisning og information om Hepatitis

Det anslås at op mod 90% af nuværende eller tidligere intravenøse stofmisbrugere er smittet med Hepatitis.

De er måske smittet for år tilbage og kan derfor være uvidende om at de har en Hepatitis.

Da Hepatitis på sigt kan udvikle sig til alvorlige leversygdomme, er det vigtigt at kende sin smittestatus.

Det anbefales derfor alle, der har eller har haft en risikoadfærd, screenes for Hepatitis C og B, så en evt. behandling for Hepatitis C eller vaccination med Hepatitis B kan sættes i værk.

Derud over skal der, for at reducere antallet af nye tilfælde af Hepatitissmittede, i henhold til den nationale handlingsplan til forebyggelse af Hepatitis C, tilbydes nuværende og tidligere stofmisbrugere oplysning og rådgivning om Hepatitisforebyggelse, behandling og vaccination.

Undervisningen omfatter

  • hvad er Hepatitis
  • symptomer
  • behandlingsmuligheder
  • vaccinationer
  • smitterisiko
  • forebyggelse

Undervisningen varer ca. 1 time og kan målrettes enten en brugergruppe eller en personalegruppe. Der kan også gives vejledning til enkeltpersoner i forhold til et evt. videre forløb.

Hvis dette har vakt jeres interesse så kontakt:

 

Sidst opdateret: 22.09.2015