Forbehandlingen i arresthuset

Tremmer

En tilværelse uden illegale stoffer

Forbehandling i Viborg Arrest

(En leverandøropgave for Kriminalforsorgen i perioden 01.01.2016 – 31.12.2019)

 

Forbehandling er et tilbud til indsatte i Viborg Arrest, der har et problematisk forbrug af rusmidler, og som ønsker at ændre dette. Forbehandling er desuden et tilbud til indsatte, der er ambivalente i forhold til, om de ønsker en forandring men er interesseret i at afklare dette.

 

Formålet er at den enkelte deltager

  • Afklarer egen motivation for forandring i forhold til rusmiddelindtagelse

  • Påbegynder og/eller gennemfører et struktureret behandlingsforløb målrettet den enkeltes rusmiddelproblematik

  • Afklarer behovet for behandling under og/eller efter frihedsberøvelsen

  • Får et konkret tilbud om videre behandling – i eller udenfor Kriminalforsorgens institutioner – umiddelbart efter gennemført forbehandling

 

Forbehandlingen består af individuelle samtaler samt mulighed for understøttende NADA behandling

Et forløb varer som udgangspunkt 6 uger, men det kan være kortere eller længere afhængig af den enkelte deltagers behov.

 

Sidst opdateret: 16.10.2018