Individuelle samtaler

Støttende samtaler

Overforbrug, Motiverende eller Skadesreducerende

Støttende samtaler - Overforbrug har til formål at oplyse, undervise og give indsigt i, hvad det betyder at have et overforbrug af alkohol kontra det at have en afhængighed af alkohol. Endvidere beror de støttende samtaler på, at du arbejder med at forandre dit nuværende overforbrug af alkohol til at drikke i mindre omfang.

Eller

Støttende samtaler - Motiverende har til formål at højne din motivation hen imod et ønske om at skabe en forandring i forhold til dit nuværende alkoholforbrug.

Eller

Støttende samtaler - Skadesreducerende har til formål at stabilisere dig fysisk, psykisk og socialt, således at du gør mindre skade på dig selv og dine omgivelser. 

Struktureret samtaleforløb

Det strukturerede samtaleforløb har en fast struktur over 12 samtaler. Formålet er at støtte dig i at skabe en forandring i forhold til alkoholens indflydelse på dit liv. Du kan opnå indsigt i din egen afhængighedsadfærd og forståelse for de konsekvenser, alkoholindtaget har haft for dig gennem livet. Samtidig kan du gennem behandlingen lære at finde alternative måder at håndtere dit liv på uden brug af alkohol.  

Afhængighedsbehandling

Formålet med samtaleforløbet er at skabe en forandring i forhold til alkoholens indflydelse på dit liv. Du kan opnå indsigt i din egen afhængighedsadfærd og forståelse for de konsekvenser alkoholindtaget har haft for dit liv.

Parsamtaler

Formålet med at invitere din partner med til samtaleforløbet er, at skabe en forandring i forhold til alkoholens indflydelse på jeres liv. I får indsigt i afhængighed og forståelse for de konsekvenser alkoholindtaget har haft for jeres liv.

Samtaler med familien i fokus

Familieperspektivet bliver en central del af samtalerne. Dette for at du og eventuelt din partner får mulighed for indsigt i hvilken indflydelse alkohol har i jeres familie. Ydermere kan du og eventuelt din partner arbejde med gode og hensigtsmæssige måder at kommunikere på og håndtere konflikter på.

Efterbehandlingssamtaler

Efterbehandlingssamtaler indeholder opfølgning på de forandringer, der er sket gennem den hidtidige behandling. Endvidere støttes du i forhold til nye mål og til at holde fast i ny indsigt, vaner og rutiner.

Sidst opdateret: 17.02.2016